Манай сургуулийн тухай

Арслангийн гэр!

Номын сангийн туг

Лонг салбар дахь бидний зорилго бол өндөр боловсролын стандартыг алдагдуулахгүйгээр нарийн, нягт нямбай боловсрол олгох, оюутнуудыг үр бүтээлтэй, хариуцлагатай иргэн болоход чиглэн өөрчлөгдөж, сонирхолтой ирээдүйд тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулахад чиглэгддэг.