Эмнэлэг

Гарчиг - Клиник

Урт салбар клиникийн талаархи мэдээлэл

Бидэнтэй холбоо барина уу:

  • Сургуулийн эрүүл мэндийн туслах:  Кэти Мендоза - 703-228-8067
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч:  Эмили Макинтайр – 703-228-8060 (Урт салбар бага сургуулийн клиник)
  • Урт салбар бага сургуулийн клиник: 703-228-8060
  • Урт салбар клиникийн факс: 703-875-2868

Бүх эмийг эцэг эхийн зөвшөөрсөн маягтын дагуу хаях ёстой. Эмийн зөвшөөрлийн маягтыг сургуулийн клиникийн сайт дээрээс авах боломжтой.