Бүртгэл

Урт салбар дээр бүртгүүлж байна

Холбоо барина уу Lily Millson бүртгэлийн талаар мэдээлэл авах:  Бүртгэгчид имэйл илгээх

Урт салбар сургуулийн дугаар: 703-228-4220

Урт салаа факсын дугаар: 703-875-2868

2022 - 2023 оны хичээлийн жилийн цэцэрлэгийн мэдээлэл!


APS бүртгэлийн мэдээлэл

Бүртгэлийн холбоосууд: https://www.apsva.us/registering-your-child/

Хүлээн авах төв:  https://www.apsva.us/welcome-center/

Хэлний үйлчилгээний бүртгэлийн төв:  https://www.apsva.us/lsrc/

Хилийн байршил:  https://www.apsva.us/boundary-locator/