Зайны сургалтын үеэр ном шалгах

PreK-2 ангийн гэр бүлүүд энэ Google-ийг бөглөх боломжтой маягт бид танд зориулж ном сонгох болно!  Шинэ!

Зайны сургалтын үеэр номыг хэрхэн шалгах зааврыг доор харуулав.

Хажуугийн ирмэг дээр номыг хэрхэн шалгах / бариулах вэ?  https://photos.app.goo.gl/hqnJ3GP1rmCzTT2t5

Аравдугаар сар шинэчлэгдсэн. Номыг хэрхэн яаж хадгалах вэ? нь П.Тиен on Vimeo.

  • Цахим номыг хэрхэн шалгах вэ:

цахим номыг хэрхэн яаж шалгах вэ нь П.Тиен on Vimeo.

Ном шалгах ажлыг шинэчилсэн