Эмэгтэйчүүдийн 100 жилийн сонгуулийн эрхэнд ойртож байна

Манай Arlington Filmfest албан ёсны сонгон шалгаруулалтын баримтат киног эндээс үзнэ үү Эмэгтэйчүүдийн 100 жилийн сонгуулийн эрхэнд ойртож байна - 2019 оны Арлингтон дахь оюутны кино наадамд үзэгчдийн сонголтын ялагч боллоо!