Математик

Математикийн хуудасны гарчиг

Математикийн дасгалжуулагчийн зураг

Меган Кохлер, Математикийн дасгалжуулагч
megan.koehler@apsva.us

Урт салбарын бүх оюутнууд математикч! Бид математикийн семинарт оролцож, багш нар Арлингтоны улсын сургуулиас олгосон эх сурвалжийг ашиглан Суралтын стандарт (SOLs)-аар дамжуулан оюутнуудыг үнэн зөв, чөлөөтэй ярих, үзэл баримтлалыг ойлгоход чиглүүлдэг. Математикийн дасгалжуулагч нь сурагчдыг математикийн талаар илүү гүнзгий ойлголттой болгохын тулд багш нартай хамтран төлөвлөх, хамтран заах, загварчлах зэргээр хамтран ажилладаг. Хүүхдийнхээ талаар эсвэл Лонг салбар дахь математикийн зааварчилгаатай холбоотой тодорхой асуулт байвал Меган Коетэй холбогдоно уу

Mавах

Aзөөлөн

Thinking

Hпрограм