Өмчийн

Тэгш байдал ба онц байдал

Хувьцаа, шилдэг байдлын алба нь өндөр хүлээлтийг урагшлуулж, тэгш хүртээмжийг хөнгөвчилж, Хар ба Латино оюутнууд, түүнчлэн түүх болон институцийн хувьд гадуурхагдсан бусад бүлгүүдийн боломжит дутагдлыг арилгадаг. Арлингтоны нийтийн сургуулиуд нь бүх сурагчдыг аюулгүй, эрүүл, дэмжигдсэн сургалтын орчинд сурч, хөгжихийг зорьдог.

Эрх тэгш байдал ба тэгш байдлын ялгааг харуулсан унадаг дугуйн зураг
Equity дугуйн график, англи хэл, ногоон дэвсгэр.