Асрамжийн газарт талархах өдөр

APS нь тахал өвчний үед хийсэн хичээл зүтгэл нь манай сургуулиудад оюутнуудаа аюулгүй хүлээж авах боломжийг олгосон асран хамгаалагч, засвар үйлчилгээний ажилтнуудаа тэмдэглэж байна.

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: