Дунд сургуулийн мэдээллийн шөнө (виртуал)

Гэр бүлүүд энэ үйл явдлыг Livestream дээрээс үзэх боломжтой болно. Үйл явдлыг шууд үзэх боломжгүй гэр бүлүүд үйл явдлын дараа бичлэгийг үзэх боломжтой болно.

2022 оны намар дунд ангид элсэх сурагчдын гэр бүлүүд APS дунд сургуулиуд, сургуулийн сонголт, өргөдөл гаргах хугацаа, журам, сургуульд суурилсан мэдээллийн сесс, оюутны нөөц, бусад зүйлийн талаархи тоймыг сонсох болно.

Дунд сургуулийн гэр бүлд зориулсан гарын авлагын шинэчилсэн линкийг мөн уг арга хэмжээний орой гэр бүлүүдтэй хуваалцах болно.

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл:

Зохион байгуулагч

Сургууль ба Олон нийтийн харилцаа

Гар утас: (703) 228-6005