Харрис Титер холбоосууд

Харрис Тетер

  • https://www.harristeeter.com/together-in-education#/app/cms
  • Дээрх холбоос дээр дарж, өөрийн бүртгэлээ үүсгэж, гарын үсэг зураад, манай сургуулийн хайж эсвэл шууд линкээр орж байгаарай (Сургуулийн код нь 3887). Та таван сургуулийг холбох боломжтой!
  • Та дансаа ЕР жилийн дараа дахин холбох хэрэгтэй!
  • Хэрэв та дэлгүүрт байгаа бол кассанд улаан VIC карт болон сургуулийн Боловсролд хамтдаа дугаарыг өгөхдөө бэлэн мөнгө өгөхөд хангалттай. Манай сургуулийн дугаар # 3887
  • Сургуулийн код: 3887
  • Сургуулийн нэр: ХУВИЙН БОЛОМЖТОЙ ХОЛБОО БАРИЛГА
  • Сургуулийн хаяг: 33 N FILLMORE ST
  • Сургуулийн хот: ARLINGTON Сургуулийн улс: VA Сургуулийн Zip код: 22201-1017