Дижитал сургалтын санаачлага

сурталчилгаа

Дижитал сургалтын орчин (DLE) нисгэгч нь Лонг салбар дахь хоёрдугаар ангийн сурагч бүрт дижитал сургалтын төхөөрөмжөөр хангаж өгдөг. Салбар дээр сургалтын хөтөлбөрт тусгайлан унших, шинжлэх ухаан, нийгмийн судлалын агуулгыг бичих чадварыг хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь оюутнуудын бичихэд эдгээр дижитал сургалтын төхөөрөмжүүдийн нөлөөллийг судалж байхдаа оюутнуудад мэдээлэл олж авах, хамтран ажиллах, мэдлэгээ хуваалцах, хувийн мэдлэг олгох орчныг бүрдүүлэх явдал юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай хувийн сургалтын хуудаснаас авна уу.