Сар: XNII сарын 12

БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ!

Бүртгэлийн талаархи мэдээллийг авахын тулд Ivonne Villarroel Miquilena-тай холбоо барина уу. Бүртгэлийн хэлтэстэй урт салбар сургуулийн дугаарыг илгээх: 703-228-4220 урт салбарын факсын дугаар: 703-875-2868 Манай 2021 - 2022 оны цэцэрлэгийн ангийн бүртгэлийн холбоос: https: // www .apsva.us / хүүхдээ бүртгүүлэх / Хүлээн авах төв: https://www.apsva.us/welcome-center/ Хэлний үйлчилгээний бүртгэлийн төв: https://www.apsva.us/lsrc/ Хил хязгаарыг тогтоогч: https: //www.apsva.us/boundary-locator/