мэдээ

Удахгүй болох үйл явдал!

Урт салбар дээр удахгүй болох үйл явдлын талаар дэлгэрэнгүй уншина уу!