ТИЙМ клуб

The Long Branch YES Club вэбсайтад тавтай морилно уу!!

YES клубын лого

YES (Youth Experiencing Success) клуб нь тавдугаар ангийн сурагчдад зориулсан залуучуудын зөвлөх хөтөлбөр юм. YES клубын хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь оюутнуудад жижиг бүлгийн зааварчилгаагаар дамжуулан сургууль, нийгэмтэйгээ холбоотой байх мэдрэмжийг мэдрэхэд нь туслах явдал юм. Долоо хоног бүрийн уулзалтууд нь эрдэм шинжилгээний ажил, олон нийтийн ажил, манлайллын үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулна. Мөн гэр бүлүүдийг жилийн турш тусгай арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд оюутнуудтай нэгдэхийг урьж байна. Оюутнуудыг YES клубт багш, зөвлөх, администратор эсвэл гэр бүлийн гишүүд нь илгээж болно.

Нэмэлт мэдээллийг дараахаас авна уу: https://www.apsva.us/project-yes/.

YES клубын багш нар YES клубын барилгын зохицуулагч

Кэтрин Оакес

Кристин Кофлин

Стефани Мартин