Về trường của chúng tôi

Trang chủ của Sư tử!

Cờ thư viện

Tại Long Branch, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục toàn diện, nghiêm ngặt mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn học tập cao và chuẩn bị cho học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, năng suất, sẵn sàng đáp ứng những thách thức của một tương lai đầy thay đổi và thú vị.