Chào mừng đến với Chi nhánh Long!

Trường tiểu học chi nhánh dài

Trang chủ của Sư tử!Linh vật LB

Địa chỉ: 33 N Fillmore St, Arlington, VA 22201
Điện Thoại: 703-228-4220
Tham dự: 703-228-4222
Dòng Email tham dự: .longbranchattendance@apsva.us
Số fax: 703-875-2868
Ngày kéo dài: 703-228-8066
Hiệu trưởng: Jessica DaSilva
Phó Hiệu trưởng: Carolyn Jackson
Giờ học - Cả ngày: 8: 25 AM đến 3: 06 PM
Giờ học - Phát hành sớm: 8: 25 AM đến 12: 51 PM

Trường tiểu học Long Branch, ngôi nhà của những chú sư tử, và là một nơi tuyệt vời cho trẻ em học tập!

Tại Long Branch, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục toàn diện, nghiêm ngặt mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn học tập cao, và chuẩn bị cho học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, năng suất, sẵn sàng đáp ứng những thách thức của một tương lai đầy thay đổi và thú vị ..

Trọng tâm của chúng tôi là phương pháp giảng dạy đáp ứng tài năng, sở thích và thách thức của học sinh trong nỗ lực nâng cao thành tích của học sinh. Nền tảng của chương trình giảng dạy của Long Branch dựa trên phương pháp giảng dạy nhằm mục đích cung cấp một nền giáo dục toàn diện, nghiêm túc mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn học tập cao và chuẩn bị cho học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, năng suất, sẵn sàng đáp ứng những thách thức của một tương lai đầy thay đổi và thú vị.

Chi nhánh Long tiếp tục là một ngôi trường mà học sinh háo hức bước vào tòa nhà mỗi sáng và học sinh và nhân viên cũ tự hào trở lại thăm. Bầu không khí ấm cúng và chào đón tại Trường Tiểu Học Chi Nhánh Long hân hoan chào đón du khách và khuyến khích sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong tất cả các khía cạnh của trường.

Ngày thực địa năm 2018
Ngày thực địa năm 2018