Kế hoạch ăn trưa

Hình ảnh bữa ăn trưa của trườngAPS cam kết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh của chúng tôi trong suốt cả ngày học. Theo hướng dẫn của CDC và VDH, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong bữa ăn.

Các thủ tục về sức khỏe và an toàn vào giờ ăn trưa
Mọi trường học sẽ thực hiện nhất quán các biện pháp an toàn và sức khỏe sau đây trong bữa trưa:

  1. Nhà ăn hoặc các không gian ăn uống khác và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc sẽ được nhân viên trông coi thường xuyên lau chùi kỹ lưỡng giữa các giờ ăn.
  2. Học sinh sẽ được tạo cơ hội để rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa tay trước và sau khi ăn. Sẽ có thời gian để rửa tay và nước rửa tay sẽ luôn sẵn sàng cho học sinh sử dụng.

Các giao thức ăn uống chi nhánh dài
KẾ HOẠCH ĂN TRƯA NGOÀI TRỜI: Học sinh sẽ dùng bữa ngoài trời hàng ngày khi thời tiết đẹp. Học sinh có thể mang theo khăn để ngồi, vì chúng tôi không có ghế dài hoặc chỗ ngồi ngoài trời.