Kiểm tra sách trong quá trình học từ xa

Các gia đình Lớp PreK-2 có thể điền vào Google này Mẫu và chúng tôi sẽ chọn những cuốn sách cho bạn!  Mới!

Dưới đây là hướng dẫn bằng văn bản về cách kiểm tra một cuốn sách trong quá trình đào tạo từ xa:

Làm thế nào để kiểm tra một cuốn sách / đặt một giữ để nhận lề đường:  https://photos.app.goo.gl/hqnJ3GP1rmCzTT2t5

Cập nhật tháng XNUMX Cách đặt sách từ P. Tiến on Vimeo.

  • Cách kiểm tra ebook:

cách thanh toán ebook từ P. Tiến on Vimeo.

Đã cập nhật Kiểm tra Sách