Tài nguyên cộng đồng & gia đình

Dưới đây là một số tài nguyên cộng đồng có sẵn cho cộng đồng Long Branch. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin.

Trung tâm hỗ trợ lương thực Arlington (AFAC)

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng cung cấp hàng tạp hóa bổ sung cho những người hàng xóm Arlington của chúng tôi có nhu cầu.

Sở Dịch vụ Nhân sinh Quận Arlington

Cung cấp các dịch vụ giữ gìn và củng cố gia đình và đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em Arlington.

Còn quá trẻ để ở nhà một mình?

Những hướng dẫn này thể hiện các tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được đối với việc giám sát trẻ em. Chúng đã được phát triển bởi các chuyên gia phối hợp với cộng đồng. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là những hướng dẫn. Có thể có những tình huống không an toàn khi để đứa trẻ không có người giám sát.

Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần

Thông tin về tình trạng sức khỏe tâm thần, thuốc và các nghiên cứu mới nhất. Tìm hiểu về các chính sách công, nơi tìm hỗ trợ và cách thực hiện hành động.