Nhóm giáo dục đặc biệt

Tiêu đề cho đội SPED

Hình ảnh của đội SPED

(LR): Alyssa Watkins-Dove, Alyssa Van Duyn, Lynn Taylor, Nick Tavenner, Julia Spadoni, Deb Rodriguez

Alyssa Watkins-Dove, Giáo viên SPED
alyssa.watkins@apsva.us
Alyssa Văn Duyn, Giáo viên SPED
alyssa.vanduyn@apsva.us
Lynn Taylor, Giáo viên SPED
lynn.taylor@apsva.us
Nick Tavenner, Giáo viên SPED
nicholas.tavenner@apsva.us
Julia Spadoni, Giáo viên SPED
julia.spadoni@apsva.us
Deb Rodríguez, Giáo viên SPED
deborah.rodriguez@apsva.us

 

hình ảnh sắp ra mắt Elizabeth Walsh, Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên
elizabeth.walsh@apsva.us
Hình ảnh của OT Lilyan Williams, Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng
lilyan.williams@apsva.us
Ảnh của Emma Folk dân gian Emma, Các nhà bệnh lý học ngôn ngữ nói
emma.folk@apsva.us
hình ảnh sắp ra mắt Kristen Overstreet, Nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ
kristen.overstreet@apsva.us