Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn như Thư viện Công cộng, Trung tâm Tự nhiên và Hiệp hội Bóng đá Arlington, tham dự để đăng ký cho trẻ em và phụ huynh tham gia các chương trình khác nhau. Chương trình Reach for Reading tạo cơ hội cho các bậc cha mẹ nắm lấy vai trò của họ với tư cách là những huấn luyện viên học tập và cho phép con cái của họ phát huy hết tiềm năng xã hội và học tập của mình.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa Chỉ

Thư viện chi nhánh dài 33 N. Fillmore St., Arlington, VA 22201 + Google Map

Đơn vị tổ chức

Tiếp cận để đọc

website: https://longbranch.apsva.us/curriculum/el/reach-for-reading/