Tổng đài Công nghệ Gia đình

APS để khởi chạy Trung tâm cuộc gọi công nghệ gia đình

Tiếng Tây Ban Nha

Các Trường Công Lập Arlington sẽ ra mắt Trung Tâm Cuộc Gọi Công Nghệ Gia Đình để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho học sinh và phụ huynh vào Thứ Ba, ngày 8 tháng Chín.

Trung tâm cuộc gọi sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 7 giờ sáng - 9 giờ tối và Thứ Sáu từ 7 giờ sáng - 6 giờ tối. Hỗ trợ sẽ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Các gia đình cũng có thể gọi đến tổng đài 703-228-2570.

Nếu con bạn đang gặp khó khăn về kỹ thuật với thiết bị của chúng, cách nhanh nhất để giúp chúng thiết lập và kết nối với việc học là sử dụng hướng dẫn khắc phục sự cố cho gia đình. Những hướng dẫn này bao gồm các vấn đề kỹ thuật phổ biến nhất mà sinh viên của chúng tôi gặp phải. Trong trường hợp bạn không thể giải quyết sự cố, bạn có thể liên hệ với nhân viên kỹ thuật của trường bằng các liên kết dành riêng cho trường được cung cấp trên trang web hỗ trợ kỹ thuật ở trên.

Để con bạn có một ngày đầu tiên đi học tuyệt vời vào Thứ Ba, chúng tôi khuyến khích các gia đình kiểm tra thiết bị vào cuối tuần, sử dụng hướng dẫn khắc phục sự cố để giải quyết mọi vấn đề. Chúng tôi đã nhận được một số yêu cầu từ các gia đình trong tuần này báo cáo các vấn đề kỹ thuật khác nhau với thiết bị hoặc kết nối và nhân viên đang làm việc riêng với họ để giải quyết các vấn đề đó trước khi khai giảng.

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các gia đình truy cập hướng dẫn khắc phục sự cố của chúng tôi như là bước đầu tiên đối với các thách thức thường gặp và sau đó liên hệ với sự hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuật và trung tâm cuộc gọi. Trong trường hợp học sinh của bạn không thể kết nối vào Thứ Ba, phụ huynh nên gọi cho trường trước 11 giờ sáng để báo cáo vấn đề kết nối.