Bản sửa lỗi cập nhật iOS11

Bản sửa lỗi cập nhật iOS11

 • Nếu điện thoại của bạn đã cập nhật lên iOS 11, bạn có thể cần làm theo các bước sau để kết nối lại.
 • Những hướng dẫn này KHÔNG dành cho iPad của sinh viên. Những thứ này dành cho thiết bị / điện thoại cá nhân của bạn (chỉ dành cho nhân viên)
 • Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng APS wi-fi (trên thiết bị cá nhân của bạn) và đã cập nhật lên iOS 11, hãy thử cách này:
  • Cài đặt → Wifi (APS) → nhấp vào biểu tượng “i” bên cạnh mạng wifi APS.
  • Nhấp vào Quên mạng này (APS)
  • Nhấp lại vào mạng APS và THAM GIA
  • đăng nhập bằng first.last name và mật khẩu APS
  • Nhấp vào “Tin cậy” ở góc trên cùng bên phải Thiết bị sẽ được kết nối với APS wi-fi sau khi bạn thực hiện xong việc này.