sách điện tử và trang web

Thư viện sách điện tử!

ebook, hay sách điện tử, là sách mà bạn có thể đọc trực tuyến từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Nhấp vào biểu trưng để truy cập sách điện tử và sách nói điện tử của chúng tôi hoặc tải xuống ứng dụng.

mackin-qua-logo

 

biểu tượng vận mệnh

 

Tên người dùng: số ID sinh viên / nhân viên

Mật khẩu: sinh viên Một Số đăng nhập / số ID nhân viên