Tháng: Tháng Mười Hai 2016

Cách đăng nhập vào Trang web Google APS của Nhạc cụ

Bạn hoặc nhạc sinh viên của bạn được đăng nhập vào tài khoản APS Google của họ để truy cập nó. Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau: Truy cập https://apsva.onelogin.com/login Đăng nhập vào một tài khoản đăng nhập của học sinh - tên người dùng là bữa trưa của học sinh #, mật khẩu được cấp cho học sinh (cũng ở mặt sau iPad của họ. Nếu bạn cần một trong hai, hãy cho tôi biết […]