Tìm hiểu nó trong 5 phút

Tìm hiểu nó trong 5 là một thư viện của video hướng dẫn, do các giáo viên công nghệ sản xuất với mục đích giúp giáo viên và học sinh tạo ra các chiến lược học tập cho lớp học kỹ thuật số của thế kỷ 21 ngày nay. Video hướng dẫn từng bước hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ Web 2.0, trình bày cách sử dụng các ứng dụng Web 2.0, chẳng hạn như mạng xã hội, podcast, video tương tác, wiki, chia sẻ trang trình bày và hơn thế nữa.