Infographics là gì?

Đồ họa thông tin hoặc đồ họa thông tin là các biểu diễn trực quan bằng đồ họa của thông tin, dữ liệu hoặc kiến ​​thức. Đây là loại biểu diễn đồ họa thông tin được thiết kế để bạn dễ dàng hiểu thông tin trong nháy mắt. Dưới đây là một số ví dụ: