apsmain

Chính sách của Hội đồng Nhà trường & Đánh giá PIP cho Nhân viên

Đây là phần bổ sung cho các cuộc họp trực tiếp với ban giám hiệu trường học để đánh giá đầu năm hàng năm về các Chính sách của Hội đồng Nhà trường (SBP) và Quy trình Thực hiện Chính sách (PIP).

Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ về Các SBP và PIP của Trường Công lập Arlington tại đây.

Vui lòng xem kỹ từng phần. Các tài liệu, tài nguyên và trang web tham chiếu được bao gồm trong mỗi phần dưới dạng siêu liên kết. Bạn có thể tham khảo lại các tài liệu này khi bạn có thắc mắc trong suốt năm, hoặc trực tiếp đến các mục được tham khảo. Khi bạn đã xem xét từng phần, hãy nhấp vào liên kết “Nhấp vào đây để tiếp tục” ở cuối trang để chuyển trực tiếp đến phần tiếp theo. Khi kết thúc đánh giá này, bạn sẽ tìm thấy một liên kết đến Biểu mẫu xác nhận để cho biết bạn có đã hoàn thành đánh giá từng hạng mục trong lĩnh vực này.