iPad và Tài nguyên Công nghệ

Chỉ cần nhận iPad của bạn? Không thể kết nối internet? Làm theo các bước sau:

  1. Kết nối với WiFi tại nhà của bạn
  2. Mở và kết nối với ứng dụng Global Protect. Nếu không có ứng dụng này, bạn sẽ không thể sử dụng iPad! Xem video này (Tiếng Anh) / (Xem video này (Espanol)  nếu bạn cần hỗ trợ đăng nhập vào Global Protect.
  3. Mở và đăng nhập vào ứng dụng HUB
  4. Đăng nhập vào Đội MS (Tiếng Anh) / Nhóm MS (Espanol)
  5. Đăng nhập vào Canvas (Tiếng Anh) /  Canvas (Espanol)

Cần thêm trợ giúp với iPad của bạn? / ¿Necesitas más ayuda con tu iPad?

Đăng nhập vào ứng dụng Canvas Student ngay lần đầu tiên? / ¿Iniciar sesión en la aplicación Canvas Student durante el primer tiempo?

Hướng dẫn Công nghệ dành cho Sinh viên / Hướng dẫn de tecnología para estudiantes

Học viện Phụ huynh của Trường Công lập Arlington - Bấm vào đây để biết APS Parent Academy

Video hữu ích dành cho sinh viên và gia đình / Video útiles para estudiantes y familyias

Vẫn cần trợ giúp? Liên hệ với ITC của chúng tôi, Ông Padilla.