CÓ Câu lạc bộ

Chào mừng đến với Trang web Câu lạc bộ YES Chi nhánh Long !!

CÓ Logo Câu lạc bộ

Câu lạc bộ YES (Thanh niên Trải nghiệm Thành công) là một chương trình cố vấn thanh thiếu niên dành cho học sinh lớp năm. Nhiệm vụ của chương trình YES Club là giúp học sinh cảm thấy được kết nối với trường học và cộng đồng của mình thông qua các nhóm nhỏ cố vấn. Các cuộc họp hàng tuần sẽ tập trung vào học thuật, dịch vụ cộng đồng và các hoạt động lãnh đạo. Các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cùng học sinh trong các sự kiện và hoạt động đặc biệt trong suốt cả năm. Học sinh có thể được giới thiệu đến YES Club bởi giáo viên, cố vấn, quản trị viên hoặc thành viên gia đình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.apsva.us/project-yes/.

YES Club Mentors CÓ Điều phối viên xây dựng câu lạc bộ

Kathryn Oakes

Christine Coughlin

Stephanie Martin