CÓ Câu lạc bộ

Chào mừng đến với Trang web Câu lạc bộ YES Chi nhánh Long!

CÓ câu lạc bộ

Dự án CÓ (Trải nghiệm Thành công cho Thanh niên) là một chương trình cố vấn thanh thiếu niên dành cho học sinh lớp năm. Nhiệm vụ của chương trình Dự án CÓ là giúp học sinh cảm thấy được kết nối với trường học và cộng đồng của mình thông qua các nhóm nhỏ cố vấn. Học sinh có thể được giới thiệu đến Dự án CÓ bởi giáo viên, cố vấn, quản trị viên hoặc phụ huynh. Các cuộc họp hàng tuần tập trung vào học thuật, dịch vụ cộng đồng và các hoạt động lãnh đạo. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.apsva.us/project-yes/.

2020-2021 năm học

* Cuộc gặp đầu tiên của chúng ta sẽ là Thứ Tư, ngày 14 tháng Mười.

YES Club Mentors CÓ Điều phối viên xây dựng câu lạc bộ

Katie Dorset

Kathryn Oakes

Stephanie Martin