CÓ Câu lạc bộ

Chào mừng đến với Trang web Câu lạc bộ YES Chi nhánh Long!

CÓ Biểu trưng 20-21
Biểu trưng toàn quận 2020-2021 đã chiến thắng trong cuộc thi biểu trưng YES Club, được tạo ra bởi một sinh viên Chi nhánh Long!

YES (Youth Experience Success) Câu lạc bộ là một chương trình cố vấn thanh thiếu niên cho học sinh lớp năm. Nhiệm vụ của chương trình YES Club là giúp học sinh cảm thấy được kết nối với trường học và cộng đồng của mình thông qua các nhóm nhỏ cố vấn. Các cuộc họp hàng tuần sẽ tập trung vào học thuật, dịch vụ cộng đồng và các hoạt động lãnh đạo. Các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cùng học sinh trong các sự kiện và hoạt động đặc biệt trong suốt năm. Học sinh có thể được giới thiệu đến Dự án CÓ bởi giáo viên, cố vấn, quản trị viên hoặc thành viên gia đình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.apsva.us/project-yes/.

YES Club Mentors CÓ Điều phối viên xây dựng câu lạc bộ

Kathryn Oakes

Christine Coughlin

Stephanie Martin